Leven vanuit bezieling. 4 krachtige vragen als wegwijzer.

Leven en werken vanuit bezieling. Vanuit dat 'ene' dat zin geeft. Leven in verbinding met je ziel vervult je diep van binnen. Hoe geef je invulling aan een bezield leven? 4 krachtige vragen als wegwijzer.
card-blog-Leven-vanuit-bezieling

Liefde, aandacht en aanwezigheid leggen in dat wat je doet. Het laten meestromen in iedere rol die je vervult, in al je handelen. In ieder moment waarop je contact maakt: op je werk, in je familieleven, je vriendschappen, in maatschappelijke context. Dan leef en werk je vanuit bezieling. De beroemde Perzische dichter Rumi heeft hier een prachtig gedicht over geschreven:

‘Er is één ding op de wereld, wat je nooit mag vergeten. Wanneer je alles vergeet, maar dat ene niet, dan hoef je je nergens zorgen over te maken. Maar wanneer je overal aan denkt, alles doet en niets vergeet, behalve dat ene, dan heb je eigenlijk niets gedaan.’

Leven vanuit bezieling ontstaat als je in contact bent met dat ‘ene’. Dat wat zin en vervulling geeft. De stem van je diepere verlangens en dromen horend. Wetend dat jij een specifieke bijdrage levert en te leveren hebt aan het grote geheel. Vanuit de Native American tradities vraagt de sjamaan: ‘what’s your medicine?’. Oftewel: wat is jouw talent, kracht, gave dat je de wereld te brengen hebt? We zijn hier allemaal met een unieke combinatie van kwaliteiten en het is onze (ziels)opdracht om hier iets goeds mee te doen en een groter plan te dienen. 

Als je handelt vanuit dat ‘ene’ komen je acties uit een andere bron. In onze westerse maatschappij zijn we vaak verleerd hierop af te stemmen. We maken onze keuzes vanuit normen & plaatjes komend uit de buitenwereld. We worden geleefd in de waan van alledag. We doen ‘omdat het zo hoort’. Zonder onszelf af te vragen: ‘wat hoor ik’? 

En daarmee verliezen we het contact met onze diepere natuur, met onze eigen wijsheid, met dat ‘ene’. En, zoals Rumi het zo raak bewoordt: ‘dan heb je eigenlijk niets gedaan’, hoe druk je ook bent geweest. Diep onder de ruis en afleiding van een wereld vol prikkels is de stem van jouw ziel. Ze fluistert je in wat écht belangrijk is, wat er toe doet. Voor jou, voor anderen, voor de wereld. 

 Als je leeft vanuit de automatische piloot zul je merken dat er dagen, weken, maanden waarin je dat ‘ene’ vergeten bent of weinig aandacht geeft. En dat maakt het leeg in jezelf, het holt je uit. Want je bent niet verbonden met een diepere voedingsbron. Leven vanuit bezieling vraagt toewijding en commitment. Het vraagt om steeds opnieuw te voelen: wat wil hier gebeuren, wat is het juiste handelen, wat heb ik te doen om een groter goed te dienen.

4 krachtige vragen als wegwijzer naar bezield leven:

  1. Wat kan jij leren van dat wat bezield is om jou heen?’ Native American wisdom leert ons dat alles in de natuur bezield is. Wij als mensen, maar ook alle dieren, bomen, planten, stenen en de elementen vuur/water/lucht/aarde. We zijn op diepe lagen met elkaar verbonden. Kijk vanuit die ogen naar de wereld om je heen en stem hier bewust op af. Wat is de essentie van de andere mens die je ontmoet, van ieder dier? Wat voel je aan bezieling als je door de natuur loopt: de bomen, de vogels, het gras, de stenen. Wat laten zij jou zien over hun essentie en wat kan jij daarvan leren? 

  2. Wat fluistert jouw ziel’? Creëer in je leven een ritme waar reflectie en stilte een plek heeft. Alleen dan kan je de fluistering van je ziel horen. Mediteer dagelijks of heel regelmatig. Ont-dek wat dat ‘ene’ voor jou is. Verbind je hier dagelijks mee: welke keuzes kun jij hij iedere dag, ieder moment maken die je in overeenstemming brengen met dat ‘ene’? 

  3. What will you leave behind‘? Wat wil jij straks achterlaten in de wereld? Een grote vraag, maar wel een vraag die richting kan geven aan al je keuzes en handelen. We zijn hier allemaal om met onze unieke talenten van betekenis te zijn. Hoe kan jij met jouw talenten van betekenis zijn in het leven van een ander en voor de wereld? 

  4. Waar zit de sabotage‘? We kennen het allemaal. Iets wat ons weerhoudt te leven zoals we bedoeld bent te zijn. Waar we nog kijken naar onszelf of de wereld vanuit angst of (oude) pijn, in plaats van te kijken door de ogen van liefde. Welk verhaal dat je over jezelf of over de wereld bent gaan geloven houd jou nog tegen? Het is wezenlijk in volledige eerlijkheid naar jezelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Om je oude emotionele last te helen, zodat het je niet langer remt. Dan ben je echt vrij om vanuit bezieling en levenskracht te leven en beslissingen te nemen.