Deep Dive

Een reis in je eigen binnenwereld. Je bewuste en onbewuste patronen ontmoetend. Stil worden. Voelen. Zicht krijgen op hoe je bent geworden wie je nu bent. Waar dingen gestagneerd of geblokkeerd zijn geraakt en hoe je dat nu weer kan laten stromen. Welke patronen je daarin nog dienen en welke niet meer. We werken op 4 lagen: mentaal, emotioneel, fysiek en ook op zielsniveau. De sessies krijgen organisch vorm, waarin ik diverse werkvormen kan inzetten. Passend bij jouw situatie en wat daarin bij jou aansluit.

Our inner guidance comes to us through our feelings and body wisdom first. Not through intellectual understanding.

– Christine Northrup –

Het leven nodigt je continu uit om mee te bewegen, te groeien, los te laten. Net zoals de cycli in de natuur. Maar soms blijf je even ‘hangen’. Lukt het je niet om de kanteling te maken waar je naar verlangt of die het leven van je vraagt. De ‘sabotage’ zit vaak op een niet zichtbare, onbewuste laag. Dat kan verandering soms ook zo gecompliceerd maken. Ik help je om hier helderheid én beweging in te creëren. Ik neem je mee op een innerlijke reis waar we jouw binnenwereld betreden. Je ontwikkelt meer zicht op je houding, gevoelens, gedrag en de impact daarvan. Vanuit een plek van stilte in jezelf krijg je toegang tot je innerlijke wijsheid en waarheid. Hier kun je oplossingen vinden voor (innerlijke) conflicten en levensuitdagingen. Je ont-dekt nieuwe mogelijkheden en kansen om te leven in balans en beauty. Heal, grow & transform!  

Jouw Deep Dive en bereidheid

Als je kiest voor mijn begeleiding weet dan dat je voor een Deep Dive kiest. Het vraagt moed om uit oude patronen te komen en zelfbewust in je eigen kracht te staan. Steeds jezelf te laten zien en in te brengen in relatie tot anderen. Jouw commitment is essentieel: ik spiegel, ik benoem, ik confronteer, ik bekrachtig. Maar het vraagt van jou om aan de slag te gaan met dat wat knelt of aandacht vraagt. 

Over het proces:

Over de coachsessies en de periode ertussen:

Lees meer overwerkwijze oftarieven

Blending

In mijn coaching combineer ik kennis van psychologische processen, met emotioneel en energetisch lichaamswerk. Zo ontstaat een hele krachtige mix van elementen waarmee je jezelf beter leert begrijpen én beter leert te voelen. Je krijgt (weer) toegang voor je ‘weten’ op diepe lagen. Ik verweef wijsheid vanuit diverse oeroude spirituele tradities en stromingen om jou op verschillende lagen te laten her-inneren.  Alles is erop gericht oude verdedigings-mechanismes te doorzien en zachter te laten worden en je vanuit stilte en gewaarzijn dieper te verbinden met jouw essentie. Het pad van compleet en heel worden kan zich verder ontvouwen.  We laten een unieke blend ontstaan afgestemd op jouw vraag, jouw situatie, jouw levensverhaal. jouw lijf en (ziels)verlangen. Een shift in ’thinking, feeling & being’ voltrekt zich.

Releasing

Trillen, schudden, shaken zodat overtuigingen, angst, zelfoordelen en trauma dat nog in je lijf vastzit kan ontladen en smelten. 

Systemisch werk

Door middel van (familie)opstellingen wordt inzichtelijk wat er speelt in het krachtenveld om jou heen. We kijken welke helende beweging gemaakt kan worden. 

Innerlijke delen

Via het gedachtengoed van Internal Family Systems (IFS) ga je in gesprek met de verschillende delen in jou. Je leert je innerlijke rijkdom kennen, laat innerlijke delen meer in harmonie samenwerken en je ont-dekt nieuwe mogelijkheden in jezelf. 

 

Innerlijk Kind

We kijken naar de kwetsuren van jouw innerlijk kind en werken aan heling. Ook verbind je je met de unieke puurheid van jouw innerlijk kind. 

Scriptbesluiten

We onderzoeken jouw overtuigingen: wat ben jij gaan geloven over jezelf en de wereld om je heen? We creëren vruchtbare grond voor het zaad van jouw potentieel. 

Lichaamsbewustzijn

Met voel-oefeningen, beweging en ademwerk wordt jouw lichaam bron van je navigatiesysteem . Geïnspireerd op de TAO- en yogafilosofie.

Energie werk

Je leert jouw eigen energieruimte schoon en ontvankelijk te houden. En je te beschermen voor (negatieve) energie van anderen. 

Meditatie

Met meditaties en visualisaties breng je je systeem dieper tot rust én open je de poort tot de wijsheid van jouw onderbewuste. 

In the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you.

– Deepak Chopra –