In organisaties

Ik werk met organisaties aan het bouwen aan menselijkheid en zingeving. Waar aandacht is voor wat er écht is. Waar moedige gesprekken gevoerd durven worden. Waar een omgeving gecreëerd waar vanuit vertrouwen en veiligheid ieders wijsheid en talent wordt meegenomen. Organisaties die werken vanuit de bedoeling, waar bezieling en zingeving voelbaar is. In duurzame relatie met de wereld om hen heen.

We look a lot, but we don't see much.

– Alan Seale –

Hoe breng je wijsheid in organisaties? Voorbij de waan van de dag, voorbij alleen de cognitieve lagen? Mensen en systemen hebben de neiging vast te houden aan het bekende én te blijven cirkelen in het ‘denken’. Wijsheid in organisaties brengen gaat over vraagstukken doorvoelen of vóór-voelen. De tijd nemen om waar te nemen: wat laat zich hier zien? Welke beweging wil gemaakt worden? Een proces van bewustwording en je open stellen voor álle mogelijkheden en inzichten. De bereidheid in dialoog te gaan en elkaar te begrijpen. Zo ontstaan oplossingen die verbonden zijn met een groter potentieel, van de situatie en van mensen. Open mind, open heart, open will, is hoe Otto Scharmer (Theory U) dat noemt. 

 

Het onbewuste bewust maken

Alles verandert continu. Dat is een natuurwet. Zo zijn ook organisaties continu in beweging. Om een organisatie bewust te ontwikkelen, veranderen of in beweging te brengen is het essentieel om oog te hebben voor wat zich wérkelijk afspeelt in de dynamiek van de organisatie. Dan gaat het dus over mensen, over interacties tussen mensen en over bezieling. Verandering wordt beïnvloed door krachten uit de onderstroom, die vaak zo ongrijpbaar lijken. We vergeten tijd te nemen om boven tafel te krijgen wat er echt is: het oprechte gesprek te voeren. Omdat de waan van de dag regeert. Omdat het spannend is. Kwetsbaar. Door de moed te hebben de open dialoog aan te gaan wordt het onzichtbare zichtbaar. Telt ieders stem en wijsheid mee. Dat leidt tot zingeving. Tot verbinding. Tot betere resultaten.

DIEP&DAAL werkt met teambegeleiding en leiderschapsontwikkeling aan nieuwe perspectieven. We vertragen, we onderzoeken, we zoeken het echte gesprek op. Vanuit daar ontstaat beweging, ruimte en duurzame ontwikkeling. Zo licht als mogelijk en zo diep als nodig.

Building tribes where wisdom vibes: Teambegeleiding

Met teams werk ik aan vertrouwen en verbinding. Waar ieders wijsheid ingebracht wordt en ieders talent op waarde geschat. Ik ondersteun het team op een veilige manier bespreekbaar te maken wat voorheen onbespreekbaar leek. De onderstroom zichtbaar te maken. Ik help teams in dialoog te zijn om werkelijk te luisteren en elkaar te begrijpen. Zodat wordt het hoogste potentieel zichtbaar wordt en kan zich manifesteren. Met oog voor de krachten uit het grotere (organisaties)systeem. Steeds waarnemend om zuiver te kunnen duiden welke beweging gemaakt wil worden. 

Who we are is how we lead:
Leiderschaps- ontwikkeling

Met leiders werk ik aan het inbrengen van menselijkheid en verbinding. Aan authenticiteit, kracht en kwetsbaarheid. Trajecten waarin leiders zichzelf beter leren kennen en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te leiden vanuit durf en moed. Vanuit een innerlijk kompas in verbinding met een groter geheel. Luisteren in een collectief veld wat tevoorschijn wil komen en vervolgens de moed hebben om te doen wat nodig is. Waar naast ratio ook het hart & intuïtie meedoen als bron van wijsheid.

Wisdom from inside out:
Individuele coaching

Met individuen werk ik aan veerkracht en draagkracht. Het her-inneren van je eigen wijsheid, jouw stem laten horen, creativiteit laten stromen. Vanuit flow, in plaats van ‘moeten’. Ik leer mensen om weer te leven en werken van binnen naar buiten. Vanuit je eigen waarden. Vanuit jouw unieke talenten. Vanuit bezieling. Ik ondersteun mensen bij groei van zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap: leren de volle verantwoordelijkheid te nemen voor je gedachten, gevoelens en je handelen. Weten waar jij jezelf pantsert, jezelf niet helemaal inbrengt of waar jouw inbreng afstoot. 

The courage to be vulnerable,
transforms the way you live, love, work.

– Brené Brown –

De basis voor het pad naar binnen én naar buiten

In het jaartraject over leiderschap dat ik als manager bij ING volgde, heb ik Mirjam ervaren als altijd authentiek, zacht en kwetsbaar tegelijk, en ongelooflijk sensitief. Haar begeleiding maakte dat we als groep direct al een veilige plaats hadden om onszelf op een andere manier te leren kennen. En van daar uit ons leiderschap te onderzoeken en opnieuw vorm te geven. Minder vanuit doelen en externe drijfveren, meer vanuit onszelf en onze unieke talenten. Mirjam voelt feilloos aan wat in de groep en bij ieder individueel gebeurt, en gaat daar liefdevol mee om. Mijn intuïtie mocht weer helemaal meedoen, zonder dat mijn hoofd dat zo graag meedoet daarbij buitenspel werd gezet.

Het jaartraject was voor mij de start van een intens groeiproces dat heeft gemaakt dat ik meer vanuit mezelf in het leven sta, zowel in werk als privé. En ook al werk ik inmiddels niet meer bij ING, met enkele van mijn groepsgenoten heb ik nog warm contact. Mirjam heeft voor mij aan de basis gestaan van een pad naar binnen, en van daar uit weer naar buiten, de wijde wereld in. Op mijn manier, in verbinding met mezelf én anderen.

– Natascha Sars –