Coaching voor bewustwording

The universe is not outside of you.
Look inside yourself: everything that you want you already are.

– Rumi –

Coaching is een diepgaand proces van bewustwording en persoonlijke groei, Het kan jou ondersteunen in transitie-momenten op jouw levenspad. Je leert jezelf, de wereld en de mensen om je heen beter te begrijpen en doorvoelen. Je doorziet hoe het komt dat bepaalde thema’s zich steeds weer herhalen en welke innerlijke kwetsuren jouw liefdevolle aandacht voor heling vragen. Ik help je om (weer) meer vanuit innerlijke rust en kracht te leven. Jouw unieke plek op het ‘wheel of life’ innemend. Verbonden met jouw wijsheid, jouw lijf, ziel en met de wereld en mensen om je heen. 

Show up in your beauty! 

Je wilt...

Behind the mask;
worden wie je bedoeld bent te zijn.

Alles is in jou al aanwezig. Alleen zijn er vaak allerlei laagjes overheen gekomen waardoor de natuurlijke levensstroom (deels) geblokkeerd is geraakt. Omdat je je bent gaan aanpassen. Omdat je levenservaringen hebt opgedaan die er toe geleid hebben dat er plekken ‘bevroren’ zijn geraakt. Omdat je verleerd bent te luisteren naar de oneindige intelligentie van je lichaam en in contact te zijn met de wijsheid en cycli van (jouw) natuur. 

We maken de natuurlijke stroom weer vrij en ont-dekken jouw potentieel. Er ontstaat ruimte voor liefde, schoonheid, vreugde, magie en creatie-kracht. Je draagkracht wordt vergroot, zodat je meer kan meebewegen met wat er is. Ook als het leven zijn imperfecte kant toont. Je bent thuis bij jezelf, in de wereld en in verbinding met anderen. 

Mijn aanbod

Ik kan je ondersteunen om jouw weten en wijsheid weer vrij te maken, de natuurlijke stroom van levensenergie door je heen te laten gaan. Ik bied verdiepende trajecten aan waarin je grote stappen kunt zetten in jouw persoonlijk proces. Ook is het mogelijk een krachtig ritueel te doen of voor een los inspiratiegesprek te kiezen. We werken aan: 

Deep Dive coaching

Card Deep Dive

Rising from within

Her-inneren wie je ten diepste bent: helderheid, kracht en vrijheid van binnenuit ervaren. Sabotages doorzien en doorbreken. We maken een deep dive in je binnenwereld, in de wijsheid van je lijf en in de plek die jij inneemt in alle systemen waarin jij je beweegt.
Lees meer

Rituelen voor transformatie

Card rituelen voor transformatie

Een rite de passage

Een ritueel helpt je om een overgang te maken tussen het oude en het nieuwe. We bekrachtigen dat wat in jou getransformeerd wil worden vanuit de wijsheid van het medicijnwiel, de vier windrichtingen en elementen. 
Lees meer

Natuurcoaching

Card Natuurcoaching

Een inner wisdom Walk

In verbinding met de natuur wordt jouw eigen wijsheid wakker. Je komt dieper tot rust en kunt de antwoorden (weer) in jezelf vinden. Als los inspiratiegesprek of als onderdeel van een coachtraject. Ik kijk met je mee, luister en geef terug. 
Lees meer

Mijn 'way of work'

Ik werk op lagen voorbij praten alleen. Vanuit een holistische visie, waarbij mind, lichaam, emoties en spirit met elkaar verbonden zijn. We boren je onbewuste aan, je diepere wijsheid. We maken zichtbaar waar je (onbewuste) sabotage of inhouden nog over gaat. Zo werken we vanuit de bron, de plek waar heling kan plaatsvinden. Ik werk niet met een vaste methode. We stemmen af wat nodig is en passend voor jou. Daarbij put ik uit verschillende benaderingen en stromingen, alsook uit mijn eigen levenservaringen in mens-zijn. Ik geef de coaching vorm vanuit een aantal ‘bouwstenen’:

 

1. Je blokkades ontgrendelen

We kijken naar jouw geloofssystemen en overtuigingen. Naar wat je over jezelf en de wereld bent gaan geloven en waar dat je nu in de weg zit. We maken zichtbaar waar energie in jou is bevroren of gestold vanuit (traumatische) levenservaringen en welke schat die in zich hebben voor jou als je dat kan laten smelten. 

2. Je groeipotentie onthullen

Hoe ziet het hoogstmogelijke potentieel van jouw toekomstige zelf eruit? Ergens weet jouw ziel allang wat het hier wil leren en wil belichamen. We ont-dekken wat jouw ‘medicine‘ is, jouw unieke gift voor de wereld. 

 

3. Body & soul work

Door middel van ademwerk, releasing of beweging help ik je om dieper te landen in jouw lijf en weten. Terug naar je oorspronkelijke blauwdruk, waar de levensenergie (weer) door je heen kan stromen. Waar je je kan verbinden met de informatie die vanuit je ziel en een groter veld beschikbaar is. Stevig gegrond om jouw plek in te kunnen nemen.

4. Helpende practices

Je krijgt practices aangereikt die je ondersteunen om steeds dieper in contact te komen met je wijsheid, met het stille midden in jezelf. Daar waar je vanuit meerdere perspectieven kunt waarnemen. Kleine (bewustzijns)oefeningen die je toe kan passen in je dagelijks leven. En die een katalysator zijn voor jouw groei en transformatie. 

Werkvormen: Internal Family Systems (IFS) therapie, Innerlijk Kind, TRE en lichaamswerk om spanning en trauma te ontladen, Systemisch werken met (familie)opstellingen, , Visualisaties & meditaties, wijsheid vanuit natuurvolken. 

Specialisaties: (Female) Embodiment, Bewustwording, Innerlijk Leiderschap, Thuiskomen in jezelf. 

Rising from within;
stap voor stap naar wezenlijke groei.

Ik ben mezelf nooit verloren. Het sliep alleen in me.

Gabriella’s song uit ‘As it is in heaven’