Inspiratie

Niemand kan je iets onthullen wat niet
al half sluimerend in jezelf aanwezig is.

– Khalil Gibran –

Ik schrijf blogs om je te inspireren je dieper te verbinden met je eigen wijsheid. Met de intelligentie van je lichaam. Om de (fluister)stem van je ziel te horen. Dat deel in jou wat het grotere perspectief ziet in je levensthema’s en wat jij te doen hebt. Daar waar de antwoorden in jezelf aanwezig zijn. Voorbij de ruis. Voorbij vertroebelingen vanuit oude conditioneringen en emoties. Voorbij zelfsabotage. Voorbij het zoeken naar geluk buiten jezelf. Voorbij vluchten in allerlei prikkels om je (tijdelijk) ‘vervuld’ te voelen. Diep in jou is een immens grote kracht en wijsheid aanwezig. Verbonden met een veel groter veld. Van waaruit je geleid wordt als je de magie toelaat. Daar ligt de sleutel tot het vrij laten stromen van jouw levensenergie en het omarmen van jouw volle potentieel. Leven zoals je bedoeld bent te zijn. 

Ik hoop dat mijn blogs je raken en inspireren om de wijsheid in jezelf te ontsluieren. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.