Inspiratie

Hoe beter je luistert naar de stem binnen in je, hoe beter je de wereld buiten je hoort.

Een moment nemen om te vertragen. Om in te tunen op je eigen wijsheid. Op de intelligentie van je lichaam. Je verbonden weten met een groter geheel. De (fluister)stem van je ziel horen, dat deel in jou wat het grotere perspectief ziet in je levensthema’s en wat jij te doen hebt. Daar waar de antwoorden in jezelf aanwezig zijn op het moment dat je er écht contact mee maakt en de tijd neemt stil te staan. 

Voorbij de ruis. Voorbij vertroebelingen vanuit oude conditioneringen en emoties. Voorbij zelfsabotage. Voorbij het zoeken naar geluk buiten jezelf. Voorbij vluchten in allerlei prikkels om je (tijdelijk) ‘vervuld’ te voelen. 

Diep in jou is een immens grote kracht aanwezig. Verlangend om belichaamd te worden, ten volle tot bloei te komen. Vanuit daar kun je die keuzes maken die je in balans laten leven met jezelf en met je omgeving. Daar ligt de sleutel tot innerlijke rust en voor het vrij laten stromen van jouw levensenergie. 

Dat alles gaat over (zelf)bewust en bezield leven, alle wijsheid die in jou aanwezig is ont-dekken. Ik deel graag ter inspiratie regelmatig ingangen om je met die wijsheid in jezelf en in je omgang met anderen te verbinden.