Skip to content

Inspiratie

Hoe beter je luistert naar de stem binnen in je, hoe beter je de wereld buiten je hoort.

Een moment nemen om te vertragen. Om in te tunen op je eigen wijsheid. Op de intelligentie van je lichaam. Je verbonden weten met een groter geheel. De (fluister)stem van je ziel horen, dat deel in jou wat het grotere perspectief ziet in je levensthema’s en wat jij te doen hebt. Daar waar de antwoorden in jezelf aanwezig zijn op het moment dat je er écht contact mee maakt en de tijd neemt stil te staan. Voorbij de ruis. Voorbij vertroebelingen vanuit oude conditioneringen en emoties. Voorbij zelfsabotage. Voorbij het zoeken naar geluk buiten jezelf. Voorbij vluchten in allerlei prikkels om je (tijdelijk) ‘vervuld’ te voelen. 

Diep in jou is een immens grote kracht en wijsheid aanwezig. Verbonden met een veel groter veld. Daar ligt de sleutel tot het vrij laten stromen van jouw levensenergie en het omarmen van jouw volle potentieel. Leven zoals je bedoeld bent te zijn. 

Dit alles gaat over (zelf)bewust en bezield leven. In afstemming met de energie van een groter weten in het veld. Van waaruit je geleid wordt als je de magie toelaat. Ik deel graag ter inspiratie regelmatig ingangen over bewustwording en innerlijk leiderschap.