Great things can be achieved by leading through wisdom, empathy, and integrity
- with no other agenda than humanity.

Richard Brandson

Hoe kunnen we bezielde werkplekken creëren waar talenten bloeien? Waar ieders roeping wordt gehonoreerd en er een zinvolle bijdrage geleverd wordt aan de organisatie én de wereld? Waar een eerlijk en succesvol product of dienst geleverd wordt in heelheid met mens & natuur? Dat vraagt om menselijkheid in organisaties en oog voor het onderdeel zijn van een groter geheel. Maar hoe breng je dat als leider in de praktijk?

Leiden vanuit jouw mens-zijn

Leiderschap begint met jezelf. Bij jouw zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap: de volle verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten, gevoelens en je handelen. Weten waar jij jezelf pantsert, jezelf niet helemaal inbrengt of waar jouw inbreng afstoot. Maar leiderschap behelst nog meer: het gaat over leiding geven vanuit een innerlijk kompas in verbinding met een groter geheel. Luisteren in een collectief veld wat tevoorschijn wil komen en vervolgens de moed hebben om te doen wat nodig is. Waar naast ratio ook het hart & intuïtie meedoen als bron van wijsheid. Hoe geef je aan dit meer ongrijpbare nu handen en voeten in de dagelijkse praktijk?

Durven leiden vanuit moed & aanwezigheid

Leiderschap vraagt moed: om jezelf in te brengen, om een ander écht te willen begrijpen, om in gesprek te blijven ook als het lastig wordt. Om creatieve nieuwe wegen te bewandelen en mensen daarin in mee te kunnen nemen. Om waarachtig te zijn en je waarheid in te brengen en tegelijkertijd je vanuit nederigheid op te stellen ten dienste van een groter geheel. Echte leiders schuiven niets onder het kleed. 

DIEP&DAAL begeleidt leiderschapstrajecten, waarin leiders zichzelf beter leren kennen en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te leiden vanuit durf en moed. Voor leiders die willen groeien en ont-wikkelen! 

Groei in moedig mens & leider zijn door middel van:  

  • Jezelf begrijpen: vanuit breinkennis en jouw persoonlijke levensverhaal
  • Embodied leadership: inzetten van de intelligentie van je lichaam als informatiebron
  • Acteren vanuit je waarden en innerlijk kompas
  • Verbinden en inspireren vanuit visie
  • Sensing: je verbinden met een groter veld van weten
  • Vertragen voor reflectie en zelfonderzoek
  • Omgaan met kwetsbaarheid
  • Bouwen aan vertrouwen en veiligheid
  • Het beoefenen van Deep Listening & aanwezig zijn
  • Ontwikkelen van veerkracht voor omgaan met tegenslag.

DIEP&DAAL begeleidt zowel individuele leiderschapstrajecten, als groeps- of teamtrajecten. Juist van en met elkaar leren – een zelfde taal, visie en manier van benaderen ontwikkelen- kan van grote meerwaarde zijn binnen een organisatie. Een traject wordt vormgegeven vanuit maatwerk. Ik luister en kijk met al mijn zintuigen mee wat aan de orde is. Ik stem zorgvuldig af, ook tijdens het traject, zodat ik steeds daar intervenieer waar de kanteling gemaakt kan en mag worden.