Skip to content
foto Meer Mirjam

Feeling your internal connection to life energy opens your awareness to discover a sense of belonging, reclaim your inner wisdom and experience vitality and joy.

Suzanne Scurlock

Who are you and what’s your medicine? Die vraag werd me gesteld toen ik begon met teachings vanuit Hopi native wisdom. Vragen die me uitnodigden in mezelf te onderzoeken wie ik ten diepste ben. Onder alle rollen, onder maskers en beschermingsmechanismes. Wat mijn ‘unique gift’ is die ik te brengen heb en wat mijn bijdrage aan de wereld kan zijn.

Mijn naam is Mirjam Joan Diependaal, geboren in 1977. Vrouw, (klein)dochter, zus, liefdespartner, moeder van 3, vriendin, vrijwilliger in een hospice, teacher. Sinds 2008 ben ik vertrouwd met het begeleiden van bewustwordingsprocessen. Als transformatief coach en als trainer in authentiek leiderschap, verbindende communicatie en intuïtieve coaching.

In mijn rugzak
J
aren heb ik in organisaties gewerkt: vanuit een HR rol en later als Agile consultant. Ik heb er mijn organisatie sensitiviteit ontwikkeld en veel geleerd over dynamieken in het krachtenveld tussen mensen en teams. Ik leerde er over het zichtbaar maken van de onderstroom, om het onbewuste bewust én bespreekbaar te maken. Ruim 10 jaar was ik als trainer verbonden aan IMC Mensontwikkeling en leidde ik mensen op tot Intuïtief Coach. Met zoveel mensen mogen werken in processen van bewustwording heeft me veel geleerd over universele oerthema’s als angst, onzekerheid, veerkracht, overgave en liefde.

Ook neem ik alle wijsheid mee uit diverse opleidingen en jaarprogramma’s. Van Deep Democracy, teamcoachen, systemisch werk, Voice Dialogue, tot trauma releasing via de TRE opleiding die ik nu volg. De laatste jaren heb ik me ondergedompeld in energetisch lichaamswerk, Sacred embodiment en Female Sexuality. Ik ben onderdeel van vrouwencirkels; de kracht van sisterhood en vrouwelijk leiderschap. Een pad van heling voor mijzelf en vanuit de roeping om ook anderen vrouwen dit te laten her-inneren.

De teachings die ik sinds 2018 ontvang vanuit de Hopi Native traditie leren me over de kracht van rituelen, leven in het ritme van de natuur en hoe vorm te geven aan ‘living a sacred life’.

Ontsluieren van mijn eigen wijsheid
De weg van het her-inneren van mijn eigen wijsheid ging én gaat via mijn lichaam. Lang leefde ik meer in mijn hoofd, vanuit controle. Mijn gevoel van veiligheid en eigenwaarde ging via de buitenwereld. Vanaf het moment dat ik leerde mijn lichaam weer te herkennen en erkennen als intern navigatie systeem, als bron van wijsheid en levensenergie, vond een grote shift plaats. Yoga, ademwerk, TAO training en teachings vanuit de Hopi indianen leiden me de weg naar mijn originele blauwdruk & sacredness. Ik heb doorvoeld dat mijn eigen innerlijke houding de sleutel is tot ‘living in balance’. Ik leer dieper te vertrouwen op de stroom van het leven en in te tappen op een groter veld van weten dat aanwezig is. Dat zet ik in voor mijn verdere persoonlijke groei in bewust leven als ook in mijn begeleiding van individuen, leiders en organisaties. Iedere keer te voelen: welke beweging wil gemaakt worden, wat wil hier ontstaan?

Mijn ‘medicine’
Inmiddels heb ik steeds meer duidelijk wat mijn ‘medicine’ is. Mijn kracht is om mensen weer in contact te brengen met hun ‘inner knowing’. Via de wijsheid van het lichaam, via verbinding met het hart, via bezieling. Daar waar het stagneert weer vloeibaar en stromend te laten worden. Ik ben in staat vanuit aandacht en aanwezigheid een veld te containen waarin de helende beweging plaats kan vinden. Stevig geankerd in de grond en verbonden met dat wat groter is.

Ik ontmoet je graag.

Walk in beauty

Op de hoogte blijven

Schrijf je hier in voor de ‘Her-inner Wijsheid’ Nieuwsbrief vol inspiratie en informatie.