Meer Mirjam

Feeling your internal connection to life energy opens your awareness to discover a sense of belonging, reclaim your inner wisdom and experience vitality and joy.

– Suzanne Scurlock –

Who are you and what’s your medicine? Die vraag werd me gesteld toen ik begon met teachings vanuit Hopi native wisdom. Vragen die me uitnodigden in mezelf te onderzoeken wie ik ten diepste ben. Onder alle rollen, onder maskers en beschermingsmechanismes. Wat mijn ‘unique gift’ is die ik te brengen heb en wat mijn bijdrage aan de wereld kan zijn.

Mijn naam is Mirjam Joan Diependaal, geboren in 1977. Vrouw, (klein)dochter, zus, liefdespartner, moeder van 3, vriendin, teacher. Sinds 2008 ben ik vertrouwd met het begeleiden van bewustwordingsprocessen. Als transformatief coach en als trainer in authentiek leiderschap, verbindende communicatie en intuïtieve coaching.

In mijn rugzak
J
aren heb ik in organisaties gewerkt: vanuit een HR rol en later als Agile consultant. Ik heb er mijn organisatie sensitiviteit ontwikkeld en veel geleerd over dynamieken in het krachtenveld tussen mensen en teams. Ik leerde er over het zichtbaar maken van de onderstroom, om het onbewuste bewust én bespreekbaar te maken. Ruim 10 jaar was ik als trainer verbonden aan IMC Mensontwikkeling en leidde ik mensen op tot Intuïtief Coach. Met zoveel mensen mogen werken in processen van bewustwording heeft me veel geleerd over universele oerthema’s als angst, onzekerheid, veerkracht, overgave en liefde.

Ook neem ik alle wijsheid mee uit diverse opleidingen en jaarprogramma’s. Van Deep Democracy, teamcoachen, systemisch werk, Voice Dialogue, tot trauma releasing via TRE. De laatste jaren heb ik me ondergedompeld in lichaamswerk, embodiment en innerlijke alchemie. Inspiratiebronnen daarin vormden teachings vanuit Native wisdom en de DAO/TAO. Sinds 2020 ben ik door IFS therapeuten Viram Verberk en Marie le Mahieu opgeleid en begeleid in het werken vanuit Internal Family Systems (IFS) Therapie. IFS is een diepgaande ingang tot (trauma)heling en innerlijke harmonie.

Ontsluieren van mijn eigen wijsheid

Ik geloof in de kracht van inclusie, (innerlijk) leiderschap vanuit de vrouwelijke waarden en principes.  

De weg van het her-inneren van mijn eigen wijsheid ging én gaat via mijn lichaam. Lang leefde ik meer in mijn hoofd, vanuit controle. Mijn gevoel van veiligheid en eigenwaarde ging via de buitenwereld. Vanaf het moment dat ik leerde mijn lichaam weer te herkennen en erkennen als intern navigatie systeem, als bron van wijsheid en levensenergie, vond een grote shift plaats. Yoga, ademwerk, TAO training en teachings vanuit de Hopi indianen leiden me de weg naar mijn originele blauwdruk.

Ik leer dieper te vertrouwen op de stroom van het leven en in te tappen op een groter veld van weten dat aanwezig is. Dat zet ik in mijn begeleiding van individuen, leiders en organisaties in, alsook voor mijn verdere persoonlijke groei. In ieder contact stem ik opnieuw af: welke beweging wil gemaakt worden, wat wil hier ontstaan? Wat mag zichtbaar worden, zodat de energie er weer (meer) kan stromen? 

Mijn ‘medicine’
Inmiddels heb ik steeds meer duidelijk wat mijn ‘medicine’ is. Mijn kracht is om mensen weer in contact te brengen met hun ‘inner knowing’. Via de wijsheid van het lichaam, via verbinding met het hart, via bezieling. Ik heb de kracht van cirkels leren kennen, van rituelen en van leven in afstemming met een groter geheel.Ik ben in staat vanuit aandacht en aanwezigheid een veld te containen waarin de helende beweging plaats kan vinden. Waarin het onbewuste bewust kan worden. Daar waar het stagneert weer vloeibaar en stromend te laten worden. 

Ik ontmoet je graag.

Walk in beauty

Mirjam

Op de hoogte blijven

Schrijf je hier in voor de ‘Her-inner Wijsheid’ Nieuwsbrief vol inspiratie en informatie.