Skip to content

Wat mij drijft

'Je kunt een mens niets leren, je kunt het slechts helpen te ont-dekken in zichzelf'

Waarom ik doe wat ik doe

Ik ben gegrepen door de menselijke psyche. Dat wat er tussenschuift / tussengeschoven is om welbevinden te ervaren. Dat wat het leven van je volle potentieel belemmert. En welke poorten geopend kunnen worden om de weg naar innerlijk geluk (onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden) en je potentieel leven vrij te maken. Ik zie waar bevroren plekken en oude conditioneringen voluit, vrij en onbevangen leven in de weg staan. Ik zie waar het knelt in het aangaan van contact (met de ander of met jezelf). Ik doorzie de triggers die in het hier-en-nu ontstaan maar die hun oorsprong vinden in eerdere levenspijn of (onbewust) genomen scriptbesluiten. 

Mijn sterk ontwikkelde sensitiviteit maakt dat ik snel voel waar de essentie ligt van het thema. Dat brengt ons snel naar de ‘rootcause’. Daarnaast doorzie ik de patronen ook vanuit mijn eigen levenservaring en persoonlijke groei. Ik Ik ken het pad, heb het zelf ervaren én ken de ingrediënten om patronen te kantelen. Juist vanuit die doorleefdheid kan ik het proces van transformatie begeleiden. ‘Verander je wonden in wijsheid’ is hoe Oprah Winfrey dat noemt. Ik vind niets meer ontroerend en intiem dan om daar met mensen bij te mogen zijn. 

Stil te staan bij wat er écht is. Waar we liever niet komen in de volheid van het leven, omdat het pijnlijk is. Maar waarvan we wel voelen dat het in de weg staat van ten volle leven en genieten. Door warmte en aanwezigheid te brengen naar gestolde delen, kan er heling plaatsvinden. Wat er dan verandert in je leven, in de manier waarop je contact maakt met jezelf en anderen, hoe de kwaliteit van je relaties verbetert, de impact in je professionele handelen, in hoe je de werkelijkheid ervaart, dat is magisch. Ik zie het verschil keer op keer als ik werk met mensen. Dat vervult mij met dankbaarheid

Mijn eigen ont-dekkingstocht

Mijzelf leren kennen is een ongoing proces. Als kind nam ik onbewust het (script)besluit te zorgen voor het geluk van anderen. Daarmee raakte ik stevig uit contact met mijn eigen behoeftes en de signalen die mijn lichaam gaf. Ik werkte hard om het goed te doen voor anderen, leefde het leven zoals ik dacht dat het hoorde. Gaandeweg besefte ik dat ik iets héél essentieels miste, namelijk mezelf…. Hoewel ik alles had om gelukkig te zijn, voelde het diep van binnen niet zo. Ik besefte dat ik thuis mocht gaan komen bij mezelf, in mijn lijf. Dat daar de bron van geluk lag.

Ik stapte het pad op van persoonlijke ontwikkeling. Wie was ik eigenlijk zelf onder de maskers, onder mijn gerichtheid op de ander? Ik leerde te luisteren naar mijn eigen lijf en dat als bron van wijsheid te erkennen. Van ‘hoe hoort het’, naar ‘wat hoor ik’. Laagje voor laagje transformeer(de) ik beschermingsmechanismes die ooit gediend hadden liefdevol naar nieuwe patronen en keuzes. Lichaamswerk bleek voor mij een cruciale sleutel in bewustwording en groei. In de beweging van yoga & adem voelde ik de diepe wijsheid in mijzelf, ik landde in mijn lichaam. In de stilte van meditatie nam ik de tintelende energiestroom waar in mijn lijf, ik leerde alles in mijzelf waar te nemen en welkom te heten. In de vrije expressie van dansen, shaken en zingen voelde ik mijn levensenergie vrij komen en steeds intenser stromen. Een ontdekkingstocht die tot op de dag van vandaag doorgaat. Die zich steeds verder verfijnt, waardoor ik krachtiger dan ooit mijn eigen keuzes maak, mijn eigen weg volg en mijn vrouwenlijf bewoon. Vanuit zachte kracht neem ik tegenwoordig mijn plek in systemen in. Mijn eigen intuïtie en wijsheid volgend. Wetend wat mijn ‘medicijn’ (=talent, kracht zoals de indianen dat noemen) is wat ik in de wereld te brengen heb. Nog steeds met vallen en opstaan, maar met zachte ogen nu naar mezelf, een glimlach om mijn mond en vanuit een open hart. Zelfliefde en acceptatie is de sleutel, alles omarmen in mezelf: zowel het licht als de schaduwkanten. 

Blijvend ont-wikkelen

Ik kan een ander niet verder ondersteunen dan het niveau waarop ik zelf ben qua bewustwording en doorleefde wijsheid. Daarom besteed ik continu aandacht aan mijn innerlijke groei en verdieping van mijn professionele vaardigheden. Ik kan niet anders en ik wil niet anders. Ik volg continu bijscholing, zowel gericht op persoonlijke & spirituele groei als op professionele vakontwikkeling. Hier kun je lezen welke opleidingen ik gevolgd heb en die ik in mijn bagage meeneem. Ik ontvang opleiding & teachings van leermeesters die weer verder op een deel van het pad zijn dan ik. Ik laat me inspireren door stapels literatuur te lezen. Door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches ben ik geaccrediteerd als Senior Coach. Daarmee mag je van mij kwaliteit & professionaliteit verwachten.

Daarnaast is bewust en bezield leven a way of life. Een diep verlangen en haast ook een ‘ziels’noodzaak. Ik mediteer dagelijks. Ik zoek de stilte op zodat ik steeds zuiver kan blijven waarnemen. Zodat ik continu zie waar ik zelf mijn realiteit creëer vanuit mijn manier van kijken, communicatie en innerlijke saboteurs. Door verstilling en vertraging kan ik de fluistering van mijn wijsheid, van mijn intuïtie, verstaan door alle prikkels van het dagelijks leven heen. Het leidt me de weg, het zet me in alignment met een groter geheel, waardoor ik meer en meer flow in mijn leven ervaar.

Wat ik in mijn bagage aan expertise meeneem

De afgelopen 12 jaar, sinds ik als coach werk, heb ik veel opleidingen en trainingen gevolgd. Werken met mijn intuïtie – en mijn coachees weer in contact brengen met hun innerlijk weten en pure potentieel – is altijd de basis geweest. In eerste instantie ben ik me verder gaan verdiepen in het ontstaan van (gedrags)patronen & overtuigingen. Vaak vanuit onze jeugd en vroege imprints. Ik heb me allerlei methodieken eigen gemaakt om daar inzicht op te krijgen en tranfsormatieprocessen te begeleiden om die te kantelen. Gaandeweg ontdekte ik dat hoe krachtig de laag van mind en emotie management ook is, er soms nog een puzzelstukje ontbrak: het lijf. Soms is inzicht alleen niet genoeg, liggen imprints/ervaringen en trauma’s diep opgeslagen in het lichaam. De afgelopen jaren heb ik me hier verder in verdiept: hoe je de wijsheid van het lichaam vrij kan maken, hoe je oude imprints op lichaamsniveau kan vrijmaken, zodat op diepe lagen uit je systeem gaat. Tegelijkertijd heeft mijn eigen spirituele verdieping ertoe geleid dat ik ook die laag meeneem in de coaching; het plan dat je ziel heeft met je leven en het bewustzijn van een groter collectief veld waarin alles verbonden is. 

En dit maakt dat ik sta waar ik nu sta. Nog iedere dag verder lerend. Als mens. En als professional. Inmiddels ben ik breed onderlegd op het vlak van (persoonlijk) leiderschap, systemisch werk, de kunst van communicatie, interpersoonlijke dynamieken in relaties (zowel in teams, werk-, privé en liefdesrelaties), lichaamswerk, wijsheid vanuit natuurvolken & Oosterse wijsheidstradities en spiritualiteit. Daarmee kan ik op diverse lagen – mind, lichaam, emoties en spirit – begeleiden en beweging brengen. 

Gevolgde opleidingen en trainingen, o.a.: 

 Wim Hof adem-Methode (2019)

Teachings Sjamanisme vanuit de Hopi Indianen Tradities, Satya Henkes (2019)

Jaartraining Sacred Woman, Christa Schut (2019)

Training Healing from the Core, Suzanne Scurlock (2019)

Jaartraining Embodied Loving bij Sifra Nooter en Ronald Jonker (2018)

Persoonlijk Meesterschap, Michael Pilarczyk (2018)

Agile Transformatiecoaching binnen veranderingsprocessen in organisaties, Xebia (2018)

Deep Democracy Level 1 & 2, Academie voor Organisatiecultuur (2017)

Leergang Teamcoachen, Floor Daver (2017)

Energetisch lichaamswerk in coachen, Atma Instituut (2016)

Yoga Teacher Easy Vinyasa, Tonnie Goes (2016)

Opleiding Wandelcoaching, Atma Instituut (2015)

Transactionele Analyse, de Ommezwaai (2013)

Speels Coachen en Coachen met Dramatechnieken, Lex Mulder en Berry Collewijn (2012)

DISC profielen certificering, DISC Insights (2012)

Systemisch coachen, Frits van Kempen (2010)

Voice Dialogue Facilitator, Arc-en-Ciel School voor Zelfkennis (2009)

Geweldloos/Verbindend Communiceren Level 1 & 2, Jan van Koert (2009)

Jaaropleiding Intuïtieve Coaching, IMC Mensontwikkeling (2007)

Naast bovenstaande intensievere meerdaagse trainingen en (jaar)opleidingen volgde ik een groot aantal (dag)trainingen in systemisch werk (opstellingen), stembevrijding, werken met adem, intuïtieve ontwikkeling. Daarnaast maakte ik me, mede door workshops en trainingen, diverse tools eigen om gedachte- en gedragspatronen te veranderen. Verder ben ik graag onderdeel van vrouwencirkels; de wijsheid van de groep en de openheid in sharing ervaar ik als zo helend. In mijn persoonlijk leven geef ik vorm aan leven vanuit bewust-zijn (zelfrealisatie) door middel van continu zelfonderzoek.