Skip to content
Kudde olifanten
Organisatie-ontwikkeling

"De onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied"

Stef Bos

Alles verandert continu. Dat is een natuurwet. Zo zijn ook organisaties continu in beweging. Om een organisatie bewust te ontwikkelen, veranderen of in beweging te brengen is het essentieel om oog te hebben voor wat zich wérkelijk afspeelt in de dynamiek van de organisatie. Dan gaat het dus over mensen, over interacties tussen mensen en over bezieling.

Het onbewuste bewust maken

Verandering wordt beïnvloed door krachten uit de onderstroom, die vaak zo ongrijpbaar lijken. We vergeten tijd te nemen om boven tafel te krijgen wat er echt is: het oprechte gesprek te voeren. Omdat de waan van de dag regeert. Omdat het spannend is. Kwetsbaar. Door de moed te hebben de open dialoog aan te gaan wordt het onzichtbare zichtbaar. Telt ieders stem en wijsheid mee. Dat leidt tot zingeving. Tot verbinding. Tot betere resultaten.

DIEP&DAAL werkt met teambegeleiding en leiderschapsontwikkeling aan nieuwe perspectieven. We vertragen, we onderzoeken, we zoeken het echte gesprek op. Vanuit daar ontstaat beweging, ruimte en duurzame ontwikkeling. Zo licht als mogelijk en zo diep als nodig.

Team-
begeleiding

Met teams werk ik aan onderlinge samenwerking, vertrouwen, verbinding en aan het bereiken van resultaten op een effectieve manier. Ik ondersteun het team om op een veilige manier bespreekbaar te maken wat voorheen onbespreekbaar leek of nog niet zichtbaar was.

Leiderschaps-
ontwikkeling

Met leiders werk ik aan het inbrengen van menselijkheid en verbinding. Aan authenticiteit, kracht en kwetsbaarheid.  Trajecten waarin leiders zichzelf beter leren kennen en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te leiden vanuit durf en moed. Om bezieling wakker te maken.