Skip to content
Vogels in vlucht
Team begeleiding

"Mensen zijn niet tegen het nieuwe, maar voor behoud van wat ze waardevol vinden."

Jitske Kramer & Daniëlle Braun

Samen gefocust waarde creëren. Dat is de essentie van goed teamwerk. De juiste dingen doen, op een effectieve manier, gebruik makend van elkaars talenten. Maar laten we eerlijk zijn, zo simpel is het vaak niet. In samenwerking stuiten we op collega’s met andere manieren van denken, voelen en handelen. Onderhuids kan er van alles broeien wat de kwaliteit van het teamwerk én het plezier in samenwerking doet afnemen.

Je kan ervoor kiezen om spanningen onder het tapijt te vegen. Of je kan de moed hebben ze onder ogen te zien en op die manier individueel en met elkaar te groeien. Binnen teams en organisaties is vertrouwen het magische ingrediënt voor een succesvolle en plezierige samenwerking. Maar vertrouwen kan moeilijk opbloeien als we onszelf niet écht kunnen of durven te laten zien. Kunnen we contact leggen en elkaar ontmoeten op de niveaus die er werkelijk toe doen?

Kantelen van interactiepatronen vanuit groepsdynamiek

Ik werk met teams aan onderlinge samenwerking, vertrouwen, verbinding en aan het bereiken van resultaten op een effectieve manier. Ik ondersteun het team om op een veilige manier bespreekbaar te maken wat voorheen onbespreekbaar leek of nog niet zichtbaar was. Ik help het team te schakelen tussen inhoud (taak) en het proces (hoe/gedrag).

Ik maak hierbij gebruik van de kracht van systeemdenken. Daarbij wordt oorzaak en gevolg denken losgelaten, maar maken we patronen zichtbaar die met elkaar in stand gehouden worden en die de gewenste verandering belemmeren. Het bewust worden én doorbreken leidt tot gedragsverandering. Daarmee is iedereen medeverantwoordelijk. Zo kan een team ontwikkelen: verandering in én door het team. 

Altijd maatwerk

Ik luister, ik spiegel en geef feedback. Ik prikkel en confronteer, ik bekrachtig en nodig uit. In overleg stellen we een maatwerk traject samen, wat zich gaandeweg het teamtraject ook verder ontvouwd. Zo ontstaat een unieke combinatie van bouwstenen om het team de competenties eigen te laten maken die leiden tot een constructieve samenwerking. Op deze manier doen we wat nodig is om beweging te creëren. We maken ruimte voor het echte gesprek en ontmoeten elkaar op thema’s die er toe doen.