Waarom verandering een klus is. En jouw volledige toewijding vraagt.

Laten we er geen doekjes om winden. Het veranderen van je eigen gedragspatronen is een klus. Het vraagt een diepgaand proces, alertheid en moed om op allerlei lagen in jezelf de stap te durven en kunnen zetten van jouw ‘huidige ik’ naar je ‘toekomstige ik’. Mijn ode aan jou in dit groeiproces.
card-blog-storm-in-je-hoofd

Veranderen van je ‘huidige ik’ naar je gewenste ‘toekomstige ik’. De ‘ik’ waarvan je voelt dat ie in jou aanwezig is. De ‘ik’ die voor jou verbonden is met je verlangen: wie je wilt zijn, wat je wilt doen en hoe je je wilt voelen. Groeien in jouw mens-zijn, met de levensthema’s die horen bij jouw pad. Daarvoor is niet alleen ont-wikkeling nodig op je bewuste lagen, maar vooral op je onbewuste lagen. En precies daar liggen de valkuilen op de loer die verandering een hele kluif maken. Je automatische piloot zal je namelijk steeds weer terugbrengen naar je ‘huidige ik’. Want dat is wat je systeem kent; wat veilig en vertrouwd is.

‘If you change the way you look at things, the things you look at change’

Wayne Dyer

Anders denken, doen en zijn vraagt om bewust handelen

Wayne Dyer omschrijft met bovenstaande quote precies de essentie van veranderen. Als je wilt dat dingen veranderen, zul je een andere betekenis moeten geven aan hetgeen je ervaart en meegemaakt hebt dan dat je voorheen gedaan hebt. Dat vraagt een andere manier van denken, een andere manier van doen en een andere manier van zijn. Daarmee heb je te breken met oude gewoontes. En juist die zijn taai: want laat nu meer dan 90% van ons gedrag bestaan uit onbewust handelen! Gedrag dat we doen zonder erbij na te denken. Vanuit de olifantenpaadjes die diep ingesleten zijn in ons brein. Voor echte verandering heb je dus in ieder moment aanwezig te zijn, je niet in slaap te laten sussen door de automatische piloot. You have to show up!

Je lichaam herinnert en beschermt je voor pijn

En dan ligt er in je veranderingsproces nóg een uitdaging op je te wachten: het dealen met pijnstukken die verborgen liggen onder je gedrag. Gedragspatronen ontstaan voor een belangrijk stuk in je kinderjaren. Daar waar je leert over wat ‘hoort’ en ‘niet hoort’. Waar je ervaart in welke mate je jezelf mag zijn en waar je juist aan te passen had om liefde te ontvangen. In deze vormende jaren doe je in meer of mindere mate ervaringen op die je raken en overweldigen. Om daar mee te dealen sluit je systeem een stuk in jou, zodat je de pijn niet meer hoeft te voelen. Dit stuk raakt bevroren en ‘doet niet meer mee’. Ter extra bescherming komt er een overlevingsmechanisme overheen, dat de nobele taak heeft te zorgen dat jij die pijn nooit meer hoeft te voelen. Deksel erop. Muur erom heen. Klaar. Niet meer naartoe. Nooit meer.

En dan besluit jij op een dag dat je wilt veranderen. Dat vindt dat beschermstuk in jou dus niet zo’n goed idee. Die denkt daar heel anders over. Daar. Gaan. We. Dus. Niet. Heen! En op een onbewuste laag zal dit stuk de verandering willen tegen houden. Het is belangrijk om te beseffen dat om te veranderen je de moed hebt op te brengen om al je schaduwstukken aan te kijken. Ook de donkere krochten waar je liever niet komt. Energie kan pas in vrijheid weer door je heen gaan stromen, als je alle stukken in jezelf weer gaat bewonen. Dat wat bevroren is weer gaat smelten. Echte verandering doormaken gaat daarmee dus ook over het helen van je pijnstukken.

EEN ODE 

Een buiging voor iedereen die de moed heeft vanuit innerlijk leiderschap te streven naar de beste versie van zichzelf. Daarom mijn ode aan jou, dappere veranderaar:

  • Omdat je wakker wilt worden en uit het onbewuste gedrag komt van de automatische piloot.
  • Omdat je bereid bent verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen gedachten, gedrag en keuzes.
  • Dat je het lef hebt door je eigen slachtofferschap heen te prikken.
  • Dat je stopt met het geloven van oude verhalen over jezelf .
  • Dat je in zachtheid en met milde ogen kan kijken naar jezelf, naar al je ‘wounded parts’ en dat je ze omarmt, zodat ze smelten en weer onderdeel mogen zijn van jou.
  • Dat je de moed hebt te kiezen voor liefde en zo omgaat met jezelf, je gezin, je familie, je collega’s, met de onbekende op straat. En hiermee de wereld een stukje mooier maakt.