Skip to content
flower-1024x683
Her-inner wijsheid
De poort naar het openen van het hoogste potentieel

Ontsluieren & Ontwaken

“Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie?”

T.S. Eliot

Meer dan ooit hebben we mensen nodig die naast goed kunnen denken en handelen, ook goed kunnen voelen. Die (zelf)bewust leven vanuit bezieling. Die vanuit hun hart verbinding kunnen maken. Mensen die in contact met hun eigen wijsheid en intuïtie het goede doen. Voor zichzelf, voor hun families, in hun organisaties, voor de wereld.

Als we de moed hebben onszelf te laten zien, dan gaan we voluit leven. Dan creëren we oprechte verbindingen die leiden tot zingeving. DIEP&DAAL begeleidt individuen en organisaties op deze weg. Om aanwezige wijsheid en potentieel vrij te maken. Om bewust te leven en te werken vanuit innerlijk leiderschap. Vanuit de wijsheid van je lichaam (embodiment): om hoofd, hart en buik in te zetten in al je handelen. 

Ik begeleid je om je weer te verbinden met de wijsheid die diep in jou allang aanwezig is. Verborgen onder oude beschermingspatronen, ingekapselde overtuigingen en belemmerende emotionele triggers. Ik help je de reis naar binnen te maken: naar jouw (nog versluierde) potentieel, innerlijke rust en persoonlijk leiderschap.

Ik geloof in een holistische aanpak. Lichaam en geest zijn zo nauw met elkaar verbonden. Onderdrukte gevoelens en overlevingspatronen hebben (onbewust) grote impact op jouw welbevinden en op de manier waarop je contact maakt met jezelf en met anderen. Daarom combineer ik in mijn aanpak zowel het versterken van de mindset, het balanceren van emoties als de ingang van lichaamswerk. Voorbij de ratio, terug naar voelen.

Ben je er klaar voor een grote stap te zetten in je bewustwording en persoonlijke groei? Voor het volledig laten stromen van jouw levensenergie, wijsheid en potentieel?

Ik werk met organisaties aan het bouwen aan menselijkheid en zingeving. Een omgeving creëren waar vanuit vertrouwen en veiligheid ieders wijsheid en talent wordt meegenomen. Organisaties die werken vanuit de bedoeling, waar bezieling en zingeving voelbaar is. In duurzame relatie met de wereld om hen heen. Waar leiders en teams moedige gesprekken durven houden over waar het écht over gaat. Ook als het spannend of kwetsbaar wordt.

Er is een grote behoefte aan leiders die anders kunnen denken, voelen, communiceren en leiden. Ik begeleid leiders te groeien in hun zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap. Om leiding te kunnen geven vanuit moed, een innerlijk kompas & authenticiteit. In verbinding met een groter geheel. Waar naast ratio en intellect ook hart & intuïtie mee doen als bron van wijsheid.

'Being at ease with not knowing is crucial for anwers to come to you'

Eckart Tolle

Foto Mirjam drum

OVER MIRJAM DIEPENDAAL

Coach, trainer en facilitator. Altijd op zoek hoe mensen meer verbinding kunnen maken met zichzelf en met elkaar. Juist op de diepere lagen, die zo vaak onzichtbaar blijven. Ik ben intens geboeid hoe je wijsheid en energie kan ont-dekken en vrijmaken. Er is zoveel potentieel in mensen, in organisaties, alleen blijft een deel ervan verborgen of is gestagneerd. Door mechanismes in mensen zelf (belemmerende overtuigingen of ineffectieve gedragspatronen). Door dynamieken binnen teams, organisaties en onze leefwereld.

Ik doe niets liever dan dit potentieel vrij te maken. Daarbij geloof ik in de kracht van voelen; de weg naar binnen bewandelen. Stil te staan bij wat er is. Aanwezig zijn en blijven in ieder contact. Luisteren naar de stem van je lichaam en intuïtie. Andere manieren van wijsheid wakker maken naast de ratio en het denken. Embodied leren: werken met hoofd, hart en buik als bron voor meer verbinding, authenticiteit, energie en zinvolle impact. In jezelf, in teams, in organisaties.

Ik verdiep me al jaren in wijsheid vanuit Oosterse levensfilosofieën en natuurvolken. Het inspireert me om dit te vertalen naar het dagelijkse (werk)leven. De kracht van stilte, contact maken vanuit aandacht, zuiver waarnemen en het werken met rituelen pas ik toe in individuele- en groepsprocessen. Zodat er ruimte ontstaat tot het her-inneren van wijsheid!

Inspiratie om wijsheid te herinneren en in te tappen op het volle potentieel

Vertragen om in te kunnen tunen op wijsheid die ergens allang aanwezig is. Onder de laag van alle ‘moetens’ en ballen die omhoog gehouden moeten worden in het leven. Tijd nemen om even stil te staan bij wat er werkelijk is. Om je te verbinden met jouw weten en antwoorden, met de wijsheid van je lijf en intuïtie, met het weten van een groter collectiever veld. Daar ligt de basis voor (zelf)bewust en bezield leven. Dat is de voedingsbodem voor innerlijke rust, voor het optimaal laten stromen van jouw levensenergie, voor het vrijmaken van jouw potentieel, voor het volledig in kunnen nemen van jouw plek in alle systemen waar jij onderdeel van bent, jouw talenten de wereld inbrengend. 

Ik schrijf blogs om je te inspireren om die poorten in jezelf verder te openen. Om jouw wijsheid te her-inneren en verder te versterken.

Verbinding vanuit vertraging. Dat is wat er direct in mijn opkomt als ik aan Mirjam denk. Vanuit rust en een open hart coacht zij haar klanten naar meer inzicht en (innerlijke) wijsheid. Iedere keer weer terugkerend naar de verbinding met het lijf, de ziel en het innerlijk weten wat altijd aanwezig is. Door de coaching van Mirjam heb ik op een dieper niveau kunnen voelen waar mijn thema's over gaan. En door haar liefdevolle begeleiding heb ik het vertrouwen hervonden in het contact met mijzelf. Lieve Mirjam, bedankt voor alle mooie lessen en liefdevolle aandacht die je me hebt gegeven. Ik gun iedereen de mooie verbinding die ik voel na een coachsessie met jou.
Marije