Skip to content

Transformatie coaching | Lichaamswerk | TRE®

Natuurcoaching | Rituelen

“Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie?”

– T.S. Eliot –

Ontsluieren en ontwaken

Meer dan ooit hebben we mensen nodig die naast goed kunnen denken en handelen, ook goed kunnen voelen. Die (zelf)bewust leven vanuit bezieling. Die vanuit hun hart verbinding kunnen maken. Mensen die in contact met hun eigen wijsheid en intuïtie het goede doen. Voor zichzelf, voor hun families, in hun organisaties, voor de wereld.

Als we de moed hebben onszelf te laten zien, dan gaan we voluit leven. Dan creëren we oprechte verbindingen die leiden tot zingeving. DIEP&DAAL begeleidt individuen en organisaties op deze weg. Om aanwezige wijsheid en potentieel vrij te maken. Om bewust te leven en te werken vanuit innerlijk leiderschap. Vanuit de wijsheid van je lichaam (embodiment): om hoofd, hart en buik in te zetten in al je handelen. 

Ik begeleid je om je weer te verbinden met de wijsheid die diep in jou allang aanwezig is. Verborgen onder oude beschermingspatronen, ingekapselde overtuigingen en belemmerende emotionele triggers. Ik help je de reis naar binnen te maken: naar jouw (nog versluierde) potentieel, innerlijke rust en persoonlijk leiderschap.

Ik geloof in een holistische aanpak. Lichaam en geest zijn zo nauw met elkaar verbonden. Daarom combineer ik in mijn aanpak zowel het versterken van de mindset, het balanceren van emoties als de ingang van lichaamswerk. Voorbij de ratio, terug naar voelen.

Ben je er klaar voor een grote stap te zetten in je bewustwording en persoonlijke groei? Voor het volledig laten stromen van jouw levensenergie, wijsheid en potentieel?

Ik werk met organisaties aan het bouwen aan menselijkheid en zingeving. Een omgeving creëren waar vanuit vertrouwen en veiligheid ieders wijsheid en talent wordt meegenomen. Organisaties die werken vanuit de bedoeling, waar bezieling en zingeving voelbaar is. In duurzame relatie met de wereld om hen heen. 

Waar leiders en teams moedige gesprekken durven houden over waar het écht over gaat. Ook als het spannend of kwetsbaar wordt. Waar leiders vanuit moed, een innerlijk kompas & authenticiteit leiding geven. In verbinding met een groter geheel. Waar naast ratio en intellect ook hart & intuïtie mee doen als bron van wijsheid.

Being at ease with not knowing is crucial for anwers to come to you.

Eckart Tolle

Foto drum

MIRJAM DIEPENDAAL:

‘Um Tuwa’. Wat in de taal van de Hopi Indianen zoveel betekent als ‘ik zie je’. En precies dat is wat ik doe: ik ontmoet je in wat er écht is. Op een diepe wezenlijke laag. Ik Het is de kern van mijn begeleiding, waarin vanuit een veilige bedding alles welkom is. 

Als coach en trainer werk ik aan het ont-dekken en vrijmaken van wijsheid en (levens)energie. In essentie is alles al aanwezig. Alleen is er zoveel tussen gekomen wat zorgt voor ruis, vertroebeling en stagnatie. Belemmerende overtuigingen, ineffectieve gedragspatronen, sporen van trauma. Als je dit los(ser) kunt laten ontstaat werkelijke vrijheid, vreugde en vervulling. 

Ik werk met de taal van het lichaam en het onderbewuste. Ik versterk de verbinding met je lichaam, zodat je jezelf ten volle ‘bewoont’ en je plek in kunt nemen. Ik kijk systemisch d.m.v. opstellingen wat er in het krachtenveld van heden, verleden en toekomst speelt. Ik geef ruimte aan verschillende delen in jou, zodat die weer in harmonie kunnen komen. Ik verdiep me al jaren in wijsheid vanuit natuurvolken en Oosterse levensfilosofieën en ik integreer deze lessen rondom leven in balans in mijn werk. 

Al deze benaderingen bieden een rijkdom aan traditie, rituelen, zienswijzen en methodieken om op diep niveau te werken aan levensvragen, relatievraagstukken en (innerlijk) leiderschap. 

Inspiratie om wijsheid te herinneren en in te tappen op het volle potentieel

Vertragen om in te kunnen tunen op wijsheid die ergens allang aanwezig is. Onder de laag van alle ‘moetens’ en ballen die omhoog gehouden moeten worden in het leven. Tijd nemen om even stil te staan bij wat er werkelijk is. Om je te verbinden met jouw weten en antwoorden, met de wijsheid van je lijf en intuïtie, met het weten van een groter collectiever veld. Daar ligt de basis voor (zelf)bewust en bezield leven. Dat is de voedingsbodem voor innerlijke rust, voor het optimaal laten stromen van jouw levensenergie, voor het vrijmaken van jouw potentieel, voor het volledig in kunnen nemen van jouw plek in alle systemen waar jij onderdeel van bent, jouw talenten de wereld inbrengend. 

Ik schrijf blogs om je te inspireren om die poorten in jezelf verder te openen. Om jouw wijsheid te her-inneren en verder te versterken.

Hoe het coachtraject bij Sanne de stroom van
levensenergie weer op gang bracht:

Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens de coaching is liefde voelen voor mijzelf en het gevoel te ervaren dat ik er mag zijn. Daarnaast heb ik geleerd dat ik mag vertrouwen op mijn beslissingen en gevoel daarbij. Ik vond het heel bijzonder en soms ook heel confronterend om zo op zoek te gaan naar antwoorden in mijzelf. Verlieservaringen in mijn leven hebben een grote rol gespeeld in waar ik tegenaan liep. Hier dieper naar kijken en bij stil te staan heeft mij uiteindelijk zoveel gegeven. Ik ben een stuk vrolijker, durf te genieten van kleine dingen en sta hier ook bij stil. Daarnaast vertrouw ik meer op mijzelf. Ik neem mee dat ik er mag zijn, op alle vlakken. Met mijn mooie kanten en mijn kwetsbaarheden. Daarnaast merk ik nu echt dat als je zelf positiever in het leven staat, je die positiviteit ook aantrekt!

Mirjam heeft me veel inzichten gegeven waardoor ik weer verder kan in het leven. Mirjam luistert heel goed en wist precies welke onderwerpen van belang waren om op door te gaan. Iedere keer nam ze me daarin op een andere manier mee: met een meditatie, met beweging, met vloerankers en opstellingen. Het werkte allemaal! Op het moment dat ik nu ergens tegenaan loop, denk ik vaak terug aan onze gesprekken en inzichten die ik vanuit de coaching kreeg. Ik ben blij dat ik met volle overgave het traject ben aangegaan.

Lees hier nog meer ervaringen van anderen.