Skip to content
flower-1024x683
Her-inner wijsheid
De poort naar het openen van het hoogste potentieel

Ontsluieren & Ontwaken

“Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie?”

T.S. Eliot

Meer dan ooit hebben we mensen nodig die naast goed kunnen denken en handelen, ook goed kunnen voelen. Die (zelf)bewust leven vanuit bezieling. Die vanuit hun hart verbinding kunnen maken. Mensen die in contact met hun eigen wijsheid en intuïtie het goede doen. Voor zichzelf, voor hun families, in hun organisaties, voor de wereld.

Welkom bij DIEP&DAAL. Praktijk voor lichaamsgerichte begeleiding. Een plek waar je kunt werken aan het vergroten van je innerlijk leiderschap. Aan embodiment, om te ervaren hoe je diep kunt landen in je eigen lichaam en je levensenergie in vrijheid ten volle door je heen kan laten stromen. 

Van verstoppen naar ont-dekken

Soms voel je dat het tijd is. Tijd om uit te zoeken wat dat ‘iets’ is dat je tegenhoudt in het ten volle genieten van het leven en het volledig innemen van je plek (in je werk, in je relatie, in familiepatronen). Je wilt onderzoeken wat die terugkerende levensthema’s je willen vertellen en hoe je dat ‘iets dat je blokkeert’ duurzaam kan transformeren. Je voelt dat een deel van het enorme potentieel dat in jou aanwezig is niet volledig tot z’n recht komt. Je realiseert dat je uitgenodigd wordt een stap te maken in je persoonlijke en professionele groeiproces. Om leiderschap te nemen over jouw leven en de keuzes die je maakt. 

De reis naar binnen: wijsheid her-inneren

Ik begeleid je om jezelf weer te verbinden met de wijsheid die diep in jou allang aanwezig is. Die door de ruis van het dagelijks leven misschien niet zo goed hoorbaar voor je is. Die sluimerend aanwezig is, verborgen onder oude beschermingspatronen, vastgeroeste overtuigingen en belemmerende emoties. 

Door de reis naar binnen te maken leer je opnieuw te luisteren naar wat er écht is, naar de wijsheid van je lichaam en de fluistering van je ziel. Je voelt welke overlevingspatronen daar tussengekomen zijn; ooit vanuit bescherming. Maar die je nu weghouden van flow. Vanuit daar kun je je vrij maken en (oude) emoties in balans brengen. Kun je je verbinden met de enorme levensenergie die in jouw lichaam aanwezig is. Creëer je innerlijke rust, omdat je de de oneindige intelligentie volgt van jouw lichaam en intuïtie. Je bent in staat een bewust en bezield leven te leiden en dit te vertalen in al je keuzes en handelen. Of dat nu op je werk is, in je liefdesrelatie, in interacties met familie of vrienden, of in welke context dan ook.

Ben je klaar voor de reis naar binnen, voor het ontsluieren van jouw volle potentieel, het volledig vrijmaken van jouw levensenergie?

Foto Mirjam drum

Ik ben Mirjam Diependaal. Transformatief coach. Het is mijn passie om mensen weer de weg naar binnen te laten ervaren en hen in verbinding te brengen met diep innerlijk weten, met hun lichaamswijsheid. Ik geloof dat als je écht luistert naar de stem van je lichaam en intuïtie en je begrijpt de taal, dat dit de sleutel is tot levensgeluk en welbevinden. Vanuit daar kan alle levensenergie krachtig en vrij stromen, oude pijn helen. Op deze manier leef je een bewust en bezield leven. In alle facetten die het leven je biedt (gezondheid, werk, liefdesrelatie, de kwaliteit van de verbinding met anderen). Jij kunt het leven creëren waar je naar verlangt: alle ingrediënten zijn in jou aanwezig! 

Ik geloof in een holistische aanpak. Lichaam en geest zijn zo nauw met elkaar verbonden. Daarom combineer ik in mijn aanpak zowel het versterken van de mindset, het balanceren van emoties als de ingang van lichaamswerk. Voorbij de ratio, terug naar voelen. Alle wijsheid die ik zelf geleerd heb – vanuit systemisch werk, vanuit Transactionele Analyse, vanuit verbindende communicatie, vanuit yoga & mindfulness, vanuit ademwerk, vanuit Oosterse filosofieën en Native American wijsheid – zet ik in om alles in jou ‘wakker’ te maken. Op alle lagen: mind, emoties, lichaam & soul. Je zult ervaren wat voor grote stappen je vanuit daar kan zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het vergroten van je welbevinden. 

Inspiratie om wijsheid te herinneren en in te tappen op het volle potentieel

Vertragen om in te kunnen tunen op wijsheid die ergens allang aanwezig is. Onder de laag van alle ‘moetens’ en ballen die omhoog gehouden moeten worden in het leven. Tijd nemen om even stil te staan bij wat er werkelijk is. Om je te verbinden met jouw weten en antwoorden, met de wijsheid van je lijf en intuïtie, met het weten van een groter collectiever veld. Daar ligt de basis voor (zelf)bewust en bezield leven. Dat is de voedingsbodem voor innerlijke rust, voor het optimaal laten stromen van jouw levensenergie, voor het vrijmaken van jouw potentieel, voor het volledig in kunnen nemen van jouw plek in alle systemen waar jij onderdeel van bent, jouw talenten de wereld inbrengend. 

Ik schrijf blogs om je te inspireren om die poorten in jezelf verder te openen. Om jouw wijsheid te her-inneren en verder te versterken.

Verbinding vanuit vertraging. Dat is wat er direct in mijn opkomt als ik aan Mirjam denk. Vanuit rust en een open hart coacht zij haar klanten naar meer inzicht en (innerlijke) wijsheid. Iedere keer weer terugkerend naar de verbinding met het lijf, de ziel en het innerlijk weten wat altijd aanwezig is. Door de coaching van Mirjam heb ik op een dieper niveau kunnen voelen waar mijn thema's over gaan. En door haar liefdevolle begeleiding heb ik het vertrouwen hervonden in het contact met mijzelf. Lieve Mirjam, bedankt voor alle mooie lessen en liefdevolle aandacht die je me hebt gegeven. Ik gun iedereen de mooie verbinding die ik voel na een coachsessie met jou.
Marije