IFS

Internal Family Systems (IFS) is een beproefde en krachtige manier om balans te brengen in alle ‘innerlijke stemmen’ in jezelf. Deze stemmen komen voort uit de verschillende delen van jezelf. Met IFS leer je jouw delen beter kennen: waarom ze doen wat ze doen. Dat brengt meer balans: in jezelf en in je relatie tot anderen.

De echte verbinding waarnaar we verlangen, is de verbinding met onszelf; de verbinding met waar we zijn in het hier en nu. Wanneer de verbinding met onze eigen aanwezigheid verbroken wordt, begint alles leeg te voelen.

– Jeff Foster –

IFS staat voor Internal Family Systems. Je zou kunnen zeggen dat we als mens bestaan uit allerlei delen. Allemaal verschillende ‘ikken’ die zich in je kenbaar maken via eigen stemmetjes. Al deze delen hebben hun eigen waarheid, wijsheid, kijk op het leven en hun visie hoe je het slimste te gedragen. Daarmee zou je dus kunnen voorstellen dat er een hele familie in je leeft; een innerlijke familie. Vaak zijn er innerlijke conflicten in ons tussen deze delen. En zijn er triggers of wrijving in contact met anderen vanuit deze delen. Als jij jouw delen beter kent, komt er meer innerlijke rust en harmonie. In jezelf en in relatie met anderen.  

Richard Schwarz is de grondlegger van Internal Family Systems (IFS). Het is een beproefde methode, een internationaal gevestigd psychologische benadering. Ik ben breed en intensief opgeleid door IFS therapeuten en – trainers Viram Verberk en Marie le Mahieu. Zo beschik ik over een brede achtergrond en ervaring om IFS-informed te werken als IFS professional. Weet dat ik geen IFS Therapeut ben, mocht daar je voorkeur naar uitgaan, kijk dan op de website IFS in Nederland.

 

Het IFS gedachtegoed

We dragen allemaal verhalen in ons. Levenservaringen, waar we ons eigen antwoord op gevonden hebben. Of beter gezegd: waar onze delen een antwoord op gevonden hebben. Internal Family Systems geeft taal aan de verschillende delen in ons:

Onze delen bestaan uit: 

  • Managers die zorgen dat we goed door ons dagelijks leven komen. Dat we niet geconfronteerd worden met pijnlijke of ongemakkelijke situaties. 
  • Firefighters, onze ‘brandweermannen’; als we geconfronteerd dreigen te worden met té ongemakkelijke of pijnlijke gevoelens springen zij ervoor. Tegen elke prijs proberen ze te voorkomen dat we pijnlijke gevoelens ervaren. Dit kunnen ze op een destructieve manier lijken te doen voor onszelf of anderen.
  •  Exciles, dit zijn onze verdrongen delen. Die dragen onze pijn, onze wonden, onze lasten. Van die momenten in het leven dat we niet volledig ontvangen kon worden, dat we ons bezeerden, dat we onveilig waren. Ons systeem lost dat ingenieus op door te zorgen dat we dat niet meer hoeven te voelen. 
  • Zelf, ons meest pure deel. Dat onze heelheid in zich heeft en onbeschadigd is gebleven. 

Met IFS leer je te werken met je delen. Je maakt meer Zelf beschikbaar en je helpt je verdrongen delen te helen. Zo komt de oorspronkelijke energie en het talent van al je delen weer beschikbaar. In het werken met IFS verwelkomen we alles. We weten dat alle delen ten diepste iets doen wat voor jou ooit nodig of passend was. Doordat we ruimte geven en luisteren gaan delen anders samenwerken. Met elkaar en met al je relaties in de buitenwereld. 

 

Hoe IFS Saskia helpt om meer in verbinding te blijven:

In de sessies met Mirjam ben ik stap voor stap en in mijn eigen tempo aan de slag gegaan met mijn proces. Bij Mirjam kan ik volledig mezelf zijn, mijn kwetsbaarheid en onzekerheden laten zien in de wetenschap dat ik gezien word en dat het altijd veilig is. Alles is bespreekbaar en Mirjam verstaat de kunst om te zien wat niet op het eerste oog zichtbaar is, te horen wat niet uitgesproken wordt en te voelen wat achter een muurtje verstopt zit. Door het werken met IFS leer ik om de verschillende delen in mij te herkennen en te erkennen in hun behoefte en steeds te luisteren naar wie er in mij aan het woord is en om aandacht vraagt. De interne dialoog die hierdoor ontstaat geeft mij de handvatten om in lastige situaties anders te reageren dan ik voorheen deed en beter met mijn kern in verbinding te blijven. Mirjam verbindt de dagelijkse realiteit met mijn proces en mijn doelen en daardoor zijn de tijdens de sessies verkregen inzichten direct toepasbaar.

– Saskia –

A man has as many selves as there are individuals who recognize him

– William James –